Info Business Solutions

We have a long history of helping customers to adapt best business solutions

RRETH NESH

Info Business Solutions u themelua më 14.10.2010 për të ndihmuar klientët në zgjerimin dhe rritjen e biznesit të tyre me anë të përdorimit të teknologjive më të reja.

Partner i çertifikuar i Microsoft

Si partner i çertifikuar i Microsoft, Info Business Solutions po pasuron dhe thjeshtëzon kanalet e komunikimit dhe e bën informacionin të arritshëm kudo edhe në cdo kohë.

Praktikat më të mira të menaxhimit

Më një paketë të pasur produktesh, software solutions, si Microsoft Dynamics NAV, CRM, Mobile Solutions etj…

Punonjës

Vite eksperiencë

Klientë

Punonjës

Vite eksperiencë

Klientë

project Manager

  • Është përgjegjës për planifikimin, levrimin dhe dorezimin e projekteve.
  • Është përgjegjës për planifikimin dhe dizenjimin e zgjidhjeve te Microsoft Dynamics, perfshire aspektet teknike dhe funksionale.

Lexo më shumë…

STAFI

Info Business Solutions

.

Consultant

Analizon objektivat, proceset dhe problematikat aktuale të biznesit, në bashkëpunim me punonjësit dhe menaxheret e departamenteve…
Lexo më shumë…

Software Developer

Është përgjegjës për dizenjimin dhe zhvillimin e modifikimeve në aplikacioneve standart të Microsoft Dynamics dhe integrimin e tyre me sisteme të tjera…

Lexo më shumë…

Service Desk/User Support

Është përgjegjës për regjistrimin e të gjitha kërkesave për mbështetjen dhe ridrejtimin tek personat përkates për ndjekje të mëtejshme …

Lexo më shumë…

Technology Specialist

Është përgjegjës për manaxhimin dhe zgjidhjen e të gjitha problemeve në lidhje me teknologjinë. Aktivitet bazë përfshijnë planifikimin e infrastrukturës dhe upgrade e…

Lexo më shumë…

STAFI

Info Business Solutions

project Manager

Eshte pergjegjes per planifikimin, levrimin dhe dorezimin e projekteve,per planifikimin dhe…
Lexo më shumë…

Consultant

Analizon objektivat, proceset dhe problematikat aktuale te biznesit, ne bashkepunim me punonjesit dhe menaxheret e departamenteve…
Lexo më shumë…

Software Developer

Eshte pergjegjes per dizenjimin dhe zhvillimin e modifikimeve ne aplikacioneve standart te Microsoft Dynamics dhe integrimin e tyre me sisteme te tjera…
Lexo më shumë…

Service Desk/User Support

Eshte pergjegjes per rregjistrimin e te gjitha kerkesave per support dhe ridrejtimin tek personat perkates per ndjekje te metejshme…
Lexo më shumë…

Technology Specialist

Eshte pergjegjes per manaxhimin dhe zgjidhjen e te gjitha problemeve ne lidhje me teknologjine. Aktivitet baze perfshijne planifikimin e infrastruktures dhe upgrade e…
Lexo më shumë…

Microsoft
dynamics 365

Dynamics 365 for Marketing, Business Edition
Dynamic 365 Launch
Microsoft Dynamic 365 for Financials
Microsoft Dynamic NAV 2017

Microsoft
dynamics 365

Dynamics 365 for Marketing, Business Edition
Dynamic 365 Launch
Microsoft Dynamic 365 for Financials
Microsoft Dynamic NAV 2017